Friday, November 11, 2016

అన్నమయ్య అక్షర దీపావళి- 21 వ సంపుటము  26వ కీర్తన  (12-11-2016)

పల్లవి:     కన్నవే అన్నియును నీఘనతలెల్లా
                నిన్న మొన్న నివియెల్లా నేరుచుకవచ్చేవా

1:        చూపులోనే కానరాదా సూటియైననీవలపు
                ఆపొద్దుననుండి పెట్టే ఆనలేలా
                చేపట్టితి వల్లనాఁడే చేరి నీవారమైతిమి
                తీపులు పైఁబూసేవు దీనికీఁ గడమలా

తాత్పర్యము

 వేంకటేశ్వరా ! నీ ఘన కార్యాలు అన్ని చూసినవే నాయనా !

నిన్నో మొన్నో నేర్చుకొన్నవి కాదు. ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో  తమరి దగ్గర  ఉన్నవి.

సూటిగా చూస్తే మీ వలపు తెలియకుండా ఉంటుందా!?

ఆ పొద్దున నుంచి సేవకులతో  మా అలమేలు మంగకు ఇవి ఇష్టాలు కనుక ఇది తీసుకురండి..అది తీసుకురండి అని   ప్రేమ కనిపెట్టే ఆజ్ఞలు ఎందుకు?

ఏనాడో  నువ్వు మమ్మలిని చేపట్టావు. . అప్పుడే నిన్ను చేరి నీవారము అయ్యాము.ఇప్పుడు కొత్తగా హడావుడి చేయవద్దు.


తీపులు (తీపులు= ఒళ్లు నొప్పులు పుట్టడం తెలంగాణ మాండలికం]  ఎందుకయ్యా మా మీద పూస్తావు. దీనికి అసలు కొరత ఉందా? (నిరంతరము మాకు ఒళ్లు నొప్పులు పుట్టేటట్లు చేస్తావని భావం) 

No comments: