Wednesday, November 9, 2016

అన్నమయ్య అక్షర దీపావళి- 19 వ సంపుటము  06వ కీర్తన  (10-11-2016)

          ఎటువంటివాఁడవయ్యా యిచ్చకము సేయఁగాను
                సటలంటా బొమ్మలను జంకింతురా

          వూరకే నీపాదములు వొత్తుచుఁ బిసుకఁ గాను
                గోరుదాఁకెనంటా యేల కొచ్చి చూచేవు
                చేరివూడిగాలు గడుఁ జేసితే మెచ్చుఁ గాక
                నేరుపు నేరము లెంచి నిందవేతురా
తాత్పర్యము
ఎటువంటి వాడివి వేంకటేశ్వరా ! నువ్వు ఇలాంటి వాడివనుకోలేదు.

ఏవో  రెండు   ప్రియవచనములు,  ముఖప్రీతి మాటలు   నీతో మాట్లాడాలి అనుకొన్నాను. రెండు వలపు మాటలు మాట్లాడానోలేదో(యిచ్చకము సేయఁగాను)

వినటానికి బాధలంటూ (సటలంటా) ఏవో బొమ్మలు చూపించి  బెదిరిస్తావురా !

ఊళ్ళో వాళ్ల కష్టాలు అన్నీ నీవే కదా.. తిరిగి తిరిగి నొప్పి పెట్టుంటాయని ఊరికే నీపాదాలు ఒత్తుతూ  పిసికానోలేదో..

నా గోరు గుచ్చుకొన్నదని ఎందుకురా గుచ్చి చూస్తావు? ! (కొచ్చి చూచేవు)

నీదగ్గరికి చేరి సేవలు అనేకం చేస్తే మెచ్చు కోవాలి కాని

నేర్పుగా నేరాలు ఎంచి నిందలు వేస్తావేమిట్రా!
No comments: